Privacybeleid

Sportservice bv (hierna genoemd “wij” of “ons”)
Kwademeer 40
2480 Dessel
België
BE 0898.864.257

[email protected]
014 37 38 93

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonsgegevens verzameld via onze website gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de toepasselijke regelgeving, waaronder de Europese Vordering van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Zodra je onze website bezoekt zal je onvermijdelijk bepaalde persoonlijke gegevens met ons delen.

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres)
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

Hoeveel en welke persoonsgegevens we precies verzamelen, hangt af van jouw gebruik van onze website en dienstverlening. Mogelijk verzamelen we, op een later tijdstip, andere persoonlijke gegevens binnen onze dienstverlening.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Verbeteren van onze website
 • Beheer van geschillen
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen
 • Marketing, zoals het versturen van nieuwsbrieven

Wettelijke grondslagen

De verwerking van jouw persoonsgegevens steunt op volgende wettelijke grondslagen:

 • We verwerken jouw persoonsgegevens nadat we jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebben ontvangen. Je kan je gegeven toestemming steeds intrekken door contact met ons op te nemen.
 • We verwerken jouw persoonsgegevens om een overeenkomst te sluiten of een gesloten overeenkomst uit te voeren.
 • We verwerken jouw persoonsgegevens wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen. Indien je binnen dit kader weigert om je persoonsgegevens over te maken kunnen we geen diensten leveren en behouden we het recht om een gesloten overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
 • We verwerken jouw persoonsgegevens in ons gerechtvaardigd belang. We maken steeds een afweging tussen jouw belangen en ons gerechtvaardigd belang.

Openbaarmaking aan derde partijen

We delen persoonsgegevens uitsluitend met partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te verstrekken:

 • Hostingdoeleinden
 • Administratieve doeleinden
 • Communicatiedoeleinden
 • Marketingdoeleinden

Voor de partners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte zorgen we ervoor dat voor de doorgifte passende waarborgen voorliggen.

We leveren persoonsgegevens aan verwerkers zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus en nemen passende beschermingsmaatregelen. In het bijzonder geldt het volgende:

 • Waar mogelijk maken we gebruik van SSL
 • Waar mogelijk maken we gebruik van authenticatie in twee stappen
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig om de doeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid, te vervullen. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

We hanteren volgende bewaartermijnen

 • Gegevens van klanten of partners worden tot tien jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
 • Gegevens van bezoekers van de website worden gedurende 30 dagen bewaard.

We verwijderen jouw persoonsgegevens uit onze databanken zodra deze niet langer nodig zijn om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

Jouw privacy rechten

Om de juiste naleving van de bescherming van persoonsgegevens af te kunnen dwingen heb je volgende rechten:

 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking
 • Recht op informatie over de verwerking van je persoonsgegevens
 • Recht van inzage in je persoonsgegevens
 • Recht op rechtzetting van fouten in de persoonsgegevens die we van je bewaren
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres [email protected].

Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop we je vragen hebben behandeld, kan je de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.

Het gebruik van "cookies"

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:

 • Functionele cookies: taalinstellingen, etc
 • Analytische cookies: gedrag op de website bijhouden
 • Tracking cookies: gedrag over meerdere websites volgen en bijhouden

2. Welk nut hebben cookies?

Cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door keuzes te herinneren. Als je onze website wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.

3. Opslag persoonsgegevens via cookies?

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. Via cookies slaan wij geen informatie op die direct aan jou gerelateerd is.

4. Wat voor cookies worden gebruikt?

Om onze website te bezoeken, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Eerste partij cookies

Naam Doel Type Bewaartermijn
product_referrer Verwijzende pagina naar je laatst bekeken product. Functioneel 48 uur
__cf_bm Kwaadwillende bezoekers detecteren. Functioneel 30 minuten
cf_clearance Clearance Cookie slaat het geslaagde bewijs van captcha op. Functioneel 30 minuten

Derde partij cookies

Onze website gebruikt geen derde partij cookies.

Cookies verwijderen

Verwijder alle gezette cookies.

Technische vragen

Als je technische vragen hebt over onze website kan je contact opnemen met Marsvaardig, het bedrijf dat onze website beheert.

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 19/06/2024.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?